Husmandstedets historie

Husmandsstedet blev bygget tæt på bækken deraf navnet Bro-huset. Senere er andre huse kommet til og formet landsbyen. I 1918 overtog Christen og Kristine Rasmussen ejendommen og de byggede laden og hønsehuset. Ejendommen brødfødte dem selv ,1 pige og 4 drenge. Det var blandt drengenes pligter at drive køerne den lille km ned i kæret og hjem igen. Der var altid 2 heste på ejendommen til at trække redskaberne – nu er der er en traktor, men jorden til ejendommen er der endnu og klar til evt. nye heste. Der blev plantet en stor frugthave, da Christen ikke ville have, at børnene gik på mold/æblerov. Christen plantede også blodbøgen, som nu er blevet en stor mastedont i haven

I 1966 overtog sønnen Bent Rasmussen hjemmet og hans hustru flyttede ind i 1967, hvor deres datter også blev født. Jorden blev lejet ud til broderen, der var landmand, og der kom atter heste til ejendommen. Bent Rasmussen arbejdede i mange år i Nibe og Lis Rasmussen i Aalborg. En stor køkkenhave blev anlagt og en lille skov blev plantet for at skabe læ for vestenvinden. I 1972 blev der bygget et nyt stuehus og indkørselen samt haven blev anlagt. Kohuset blev lavet om til værksted og viktualierum. Laden har fået en hejseport monteret og fungerer som garage.